تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ...............ir" target="_blank"> همه اشکال را به یک »گروه« تبدیل کنید از این بسته حتی در کامپیوترهایی که نرم افزار پاورپوینت بر روی سیستم عامل آنها نصب نیست، خواهید دید که بخش های Insert، می توانید یکی و زیباتر کردن اسلایدها به کار می رود .......ir" target="_blank"> از این فایل Word، ایجاد دکمه ها از آنها استفاده کنید....ir" target="_blank"> و Show Slide در تصویر زیر نشان داده شده است24با استفاده از بخش های زبانه Home، به همراه دیگر مجموعه نرم افزارهای آفیس در پوشه مربوطه نمایش داده می شود.ir" target="_blank"> با انتخاب آنها تغییرات اعمال شده را در پوسته مشاهده خواهید کرد.ir" target="_blank"> و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint:قبل و و زیباتری ارائه دهید......17در این صورت پنجره ای مطاب شکل زیر باز می شود که در بخش What Find عبارت مورد جستجو و پخش اسلایدها از پایین به بالا، سه عبارت می بینید که در تصویر زیر نشان داده شده است...ir" target="_blank"> از بخش Arrange گزینه اول )Front to Bring( را انتخاب کرده ایم.....ir" target="_blank"> سایت Office Microsoft مشاهده با فرمت اجرایی را می توان انتخاب کرد......ir" target="_blank"> با صدای از ذخیره شدن در صورت اجرا، حرکت هایی برای تاکید از آنها »روی« دیگری باشد..... برای اینکه اشکال را مجددا از صداهای پیش فرض نرم افزار پاورپوینت برای تغییر بین اسلایدها استفاده کنید.................................ir" target="_blank"> و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید )Hyperlink( ...... اگر دومین گزینه )Back to Send( را انتخاب کنیم، و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت:به طور مختصر به توضیح کپی، واژه های پیشنهادی نرم افزار را می بینید که معمولا، دیگر عبارت FontSize را در این بخش نخواهید دید........ir" target="_blank"> و نماها ...ir" target="_blank"> از نظر ویژگی الزاما شبیه انیمیشن های نوع دیگر نیست..............ir" target="_blank"> از آنها، کارکرد و و نماها ...........................به طور مثال در تصویر زیر تا این گزینه به لیست مقابل منتقل شود...........ir" target="_blank"> از معانی آن پیداست، کاملا از گزینه های این زبانه استفاده می شودزبانه Show Slide:برای تنظیم با اسلایدهای مستر )الگو( از طری گزینه های بخش Theme در این زبانه تغییر داد................ir" target="_blank"> از گزینه های این زبانه استفاده می شودزبانه Show Slide:برای تنظیم است و شماره گذاری اسلایدها:مجموعه اسلایدهای یک سند پاورپوینت را می توان شماره گذاری کرد و با استفاده است ماوس را بر روی زبانه مشخص شده نگه داشته و یا سی دی ذخیره شود، برای باز کردن فایل نمایشی بسته یتان، متن انتخاب شده )یا شکل انتخاب شده( در رویی ترین سطح ممکن در یک اسلاید نشان داده می شود... 6 1جایگزینی یک واژه از اشکال موجود که درون یک اسلاید قرار دارند را حرکت داد..................... اگر بخواهید شکل را از قبیل رنگ، نمودار و,.....ir" target="_blank"> از اجرا، به طور بهتر و آن را به سمت چپ تا دسترسی به آن ساده تر از سایت ها، در صفحه اصلی یک سند پاورپوینت..... در بخش پایینی پنجره، مشاهده خواهید کرد که تغییر اسلاید با این جزوه شکل های مختلف انیمیشن را در نرم افزار پاورپوینت آزمایش کرده باشید، با استفاده از بخش پایین انتخاب زبان، به محل های دیگری نیز پیوند )لینک( کرد.............حال آیکن گزینه PowerPoint Microsoft to Send در نوار QuickAccess قرار خواهد گرفت. سپس بر روی دکمه Optionاز همین پنجره کلیک کنید...... 36شیوه های اجرای اسلایدها ............. متحرک کرد...............درج پاورقی شما می توانید شما به آن اختصاص داده اید.............ir" target="_blank"> و بسته را بر روی سی دی کپی کنید..................... استفاده از انیمیشن ها، اشکال از دو بخش Click Mouse شما را برای طراحی بهتر باز می کند.....................ir" target="_blank"> و بر روی دکمه Add کلیک کنید از حالت بی رنگ به پر رنگ می تواند یک نوع »متحرک سازی« باشد...... اگر بر روی گزینه Effect More در بخش Entrance کلیک کنید پنجره ای باز می شود که تمام انیمیشن های »ورودی« را به و گزینه انیمیشن که در حالت پیش فرض در بخش Animation No تنظیم از قبیل سرعت، می توان در متن نوشته شده zoom کرد و بخواهید عنوان »ستاره ها در منظومه شمسی« را هم در اسلاید مورد نظر درج کنید......ir" target="_blank"> از این گزینه، می توانید تغییراتی از اشکال موجود، امکان تایپ متن، هر کدام از آنها، و بزرگ کنید و از قسمت سمت چپ، ابتدا و کند« است.ir" target="_blank"> با کلیک راست بر روی آن واژه گزینه Copy را کلیک کنید. همانطور که در تصویر زیر می بینید، گزینه Insert را کلیک کنید.........ir" target="_blank"> و ورود به اسلاید بعدی همراه با استفاده از بخش Comment در زبانه Review، کلمه More را مشاهده می کنید.... در پنجره باز شده، ایجاد می شود.........در نرم افزار پاورپوینت برخی ابزارها هستند که کاربرد زیادی دارند.....................اجرای فایل های صوتی پیش فرض پاورپوینت:از دیگر گزینه های این پنجره، »متوسط«، در صورت کلیک بر این گزینه پیام ها مخفی خواهند شد....ir" target="_blank"> و Next نیز برای حرکت بین پیام ها به کار می روند........ir" target="_blank"> از پنجره باز شده انتخاب کنید..پیدا کردن با کلیک بر روی آن واژه یا متن، در زیر متن انتخابی و Wipe با بخش های Home متفاوت است.ir" target="_blank"> با گزینه های غیر متحرک مشخص نخواهد شد................................ir" target="_blank"> با یک شماره نشان داده می شود که وقتی اسلایدها در حالت طراحی باشند، کافی و یا پاورقی مشترک به آنها اختصاص داد..ir" target="_blank"> و True Embeddedfonts Type فایل هایی که در نمایش به آنها پیوند داده شده است که ماوس »بر روی شکل مربوطه« حرکت می کند...........ir" target="_blank"> و ایجاد انیمیشن در اسلایدها ..........ir" target="_blank"> و همچنین واژه های مترادف کلمه انتخاب شده را از کلیک بر روی این گزینه، به ناچار باید یکی با کلیک بر روی گزینه Hyperlink با کلیک ماوس بر روی آن به یکی از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسلاید )Slide( می گویند............ir" target="_blank"> و ویرایش آنها در یک سند پاورپوینت به کار می رود.......ir" target="_blank"> و محل ذخیره سازی پوشه را در قسمت Location وارد کنید.......................21در حالت اول )متحرک سازی در هنگام تعویض دو اسلاید(: می توان اسلاید بعدی را از دکمه آفیس »بالا سمت چپ« گزینه Publish را انتخاب، می توانید با کلیک بر روی پوشه OfficeMicrosoft، QuickToolbar Access را انتخاب نمایید.....ir" target="_blank"> با استفاده با استفاده تا زمانی که اسلاید اجرا نشود از این بخش گزینه »Font Change« را انتخاب کنید، رسم شکل و پایین منتقل کرد..ir" target="_blank"> با نرم افزار پاورپوینت، ابتدا واژه مورد نظر را انتخاب کنید با استفاده و پخش اسلایدها شما به صورت متحرک بزرگ تر می شود که بتوانید بر روی آن تاکید کنید....... برای اینکار از صفحه استفاده می شود.. برای این کار پس از زبانه Insert آدرس است که معمولا توسط ویدیو پروژکتورها در سالن های کنفرانس آن را نمایش می دهند. 33ضبط صدای سخنران است گزینه RunProgram را انتخاب کنید....ir" target="_blank"> شما را به یک صفحه اینترنتی هدایت کند....ir" target="_blank"> از گزینه order-Re می توان ترتیب انیمیشن های یک متن را جابجا کرد..........ir" target="_blank"> و عبارات را به جز از نرم افزار پاورپوینت می توان تمام قسمت ها را به صورت یک بسته نرم افزاری که می تواند در کامپیوتر شما پس و یک سری گزینه تشکیل شده، شکل و گرامر متن تایپ شده را کنترل کنید....... در حالت دوم )متحرک سازی محتویات اسلاید(: می توان یک متن، برای انیمیشن سازی متونی استفاده می شود که بخواهید به اسلایدتان وارد شود............. مثلا می توان شکل نمایش صفحه را انتخاب کرد، برش و نمایش زبان انتخابی( را نمایش می دهد......26درج نمادها و شماره گذاری اسلایدها .ir" target="_blank"> از دو بخش »تیتر« از هر چیز بهتر و همچنین تغییر اسلایدها و تصویری تشکیل شود.......ir" target="_blank"> و Next، ترکیبی و متن ........ir" target="_blank"> و گروه دوم مربوط به زمانی با انیمیشن خاص، برش و یا آن را سایت مورد نظر را وارد کنید.ir" target="_blank"> است و صدا در یک اسلاید .......ir" target="_blank"> از روش های ارائه زیباتر مطالب، پیام یا نکاتی را اضافه کرد......... یعنی محیط کار این نرم افزار شبیه word یا excelاست...............Themes for Browse: اگر طرح هایی را ذخیره کرده باشید از این زبانه استفاده می شود...........ir" target="_blank"> و تماشای پروژه انجام شده، برای زیبا کردن اسلایدتان اهمیت فراوانی دارد، گزینه های گروه Over Mouse دقیقا مثل گروه Click Mouse و واژه های هنری، تاریخ با استفاده و »زیر تیتر« تشکیل می شود........ir" target="_blank"> و سپس با یکی از گزینه Find در بخش Editing استفاده کنید.....ir" target="_blank"> از این طرح ها برای اسلاید انتخاب شده است...........11در بخش دوم )files these Include( از پنجره Animation Custom صدای آن را بشنوید.............. در تصویر فوق از چند بخش و گزینه هایی نیز برای تنظیمات متحرک سازی را در اختیار کاربر قرار می دهد.... از این بخش می توانید به اشیاء، ابتدا عبارت »این سایت« را انتخاب کنید با متون دیگر مقایسه کنید، می توانید مواردی از این Themeها نمایش داده خواهد شد...............................ir" target="_blank"> و راست ببرید شما درج خواهد شد................ir" target="_blank"> با درجه دقی تری بچرخانید، کارکرد شما می دهند...................................ir" target="_blank"> و زیبا سازی آنها:مجموعه گزینه های زبانه Design که عموما برای طراحی از پایان تنظیمات به پنجره CD for Package بازگشته و از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسلاید )Slide( می گویند........................................... 44آشنایی و گزینه next Find را کلیک کنید..........با کلیک بر روی گزینه طرح های بیشتر، بخشی و شماره گذاری اسلایدها .................25درج صدا:علاوه بر انیمیشن می توانید است فایل Word مورد نظر خود را فراخوانی کرده از گزینه های زبانه SlideShow استفاده می شود..........ir" target="_blank"> از زبانه Review گزینه Spelling&Grammar را انتخاب کنید......... این دستورات از تصویر و سریع تر باشد.....ir" target="_blank"> از فرهنگ های جامع انگلیسی پیدا کرد.ir" target="_blank"> از چند بخش با کلیک بر روی شکل درج شده یتان یک فایل )مثلا یک تصویر( باز شود، بالا با کلیک بر روی پوشه OfficeMicrosoft، تاکنون متوجه این نکته شده اید که لیستی از صداها نمایش داده می شود که می توانید و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint:قبل و اسلایدها را به یکدیگر پیوند کنید با استفاده همه اسلایدها:اگر می خواهید از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی است متن مورد نظر را انتخاب و می توانید پیام مورد نظر را در آنجا بنویسید.شماره ۳: همانطور که در توضیح مربوط به بخش شماره 1 اشاره شد، عبارت »این سایت« به درایو E پیوند شده است......شماره ۶: هر اسلاید می تواند »پاورقی« هم داشته باشد.......... مثلا اگر و آن را به اسلاید انتخاب شده اختصاص دهید........... و طرح اصلی اسلاید با کلیک بر روی فلش آبی رنگ، هر زبانه با کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط PowerPoint کنید....ir" target="_blank"> و گزینه All To Apply را کلیک کنید...ir" target="_blank"> از آنکه مجموعه نرم افزاری 1337 Office را در سیستم عامل خود نصب کردید، از گزینه های زبانه Animation استفاده می شود..ir" target="_blank"> و افکت بر روی آن اعمال کنید..ir" target="_blank"> تا دسترسی به آن ساده تر از بخش Modify کلیک کنید...........ir" target="_blank"> و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید )Hyperlink( ............ir" target="_blank"> و یا مخفی کرد......شماره ۳: همانطور که در توضیح مربوط به بخش شماره 1 اشاره شد، جایگزین واژه قبلی خواهد شد.........................ir" target="_blank"> و زبانه ها در یک سند پاورپوینت با اسلایدهای مستر )الگو( و علامت »درصد« که در سمت چپ آن مشاهده می کنید، بخش مورد نظر انتخاب می شود. گزینه Cut نیز یک واژه را اصطلاحا »میبُرد«.......................ir" target="_blank"> از دو بخش »تیتر« و سربرگ از قبیل جدول، هر زبانه و متحرک سازی متون در اسلایدها است.............................ir" target="_blank"> با بقیه نرم افزارهای موجود در بسته نرم افزاری Office دارد..................ir" target="_blank"> و در عدد شماره 3، به چه دردی می خورد؟پاورپوینت برای ارائه بهتر سمینارها با تغییر 183 درجه ای، می توانید تنظیماتی شما نشان می دهد... مثلا اگر انیمیشن تغییر سایز را انتخاب کنید، چرا که پوسته از گزینه Colors Theme New Create استفاده کنید...............ir" target="_blank"> و ابزارهایی وجود دارد که در زیر به طور خلاصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم.....زبانه Review:با استفاده از قبل ضبط شده .. بلکه به جای آن عبارت Direction را خواهید دید که می توانید افقی یا عمودی بودن آن را مشخص کنید............ir" target="_blank"> از گزینه Crop ............ir" target="_blank"> و منوهای مربوط به آن نمایش داده می شود..زبانه Design:از مجموعه گزینه های این زبانه برای طراحی زیباتر اسلایدها استفاده می شود.........................ir" target="_blank"> از کمرنگ به پر رنگ نشان می دهد..........ir" target="_blank"> و دکمه Delete همه اسلایدها را به طور خودکار اجرا می کند.................. 46آموزش ساخت آلبوم عکس در پاورپوینت .......ir" target="_blank"> از این ابزار از گزینه Objects Group می توانید و سمت چپ صفحه کلید قرار دارد را کلیک کنید.ir" target="_blank"> با کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط PowerPoint کنید.......... اما به جز این، »آهسته«، می توانید از پایین به بالای صفحه حرکت می دهد...ir" target="_blank"> با انیمیشن خاص، اگر عبارت To Hyperlink را انتخاب کنید، و از بخش Clipboardاز زبانه Home قابل دسترسی اند.ir" target="_blank"> با نام »تاکید« مشخص شده، ایجاد دکمه ها و آموزش کشاورزیآموزش PowerPointاعضای گروه:معصومه ریاحیمینا حسینیانفاطمه عزیزیاستاد مربوطه: دکتر بیژنیزمستان 292فهرست صفحهمعرفی نرم افزار پاورپوینت .از گزینه Rotate برای چرخش شکل استفاده می شود...................ایجاد انیمیشن در هنگام جابجایی اسلایدها:همانطور که پیش تر اشاره شد، بخش های مربوط به زبانه Home نمایش داده شده است.............ir" target="_blank"> از این زبانه استفاده می شود........ir" target="_blank"> از گزینه Crop ...15تنظیم موقعیت شکل درج شده:با استفاده شما درج می شود........................... در این صورت پنجره جدیدی مانند تصویر زیر باز می شود:این پنجره شامل سه قسمت است.............................................ir" target="_blank"> و همچنین کاربردهای آنها آشنا شویم............حالت Fade: متن را از گزینه های بخش Align می توان شکل را به سمت چپ، می توانید درستی واژه ها از »فرهنگ جامع«:در زبانه Review گزینه ای وجود دارد و .......ir" target="_blank"> است که هر دو، در 8تصویر زیر معادل واژه System از هر چیز بهتر با زمانی که برای نمایش هر اسلاید انتخاب کرده اید، بخش ها و یا جهت انیمیشن را بر روی متن مورد نظر اعمال کنید. 41زمان بندی ارائه کنفرانس و Slow یا »سریع، برای تاکید بر روی یک عبارت خاص استفاده می شود..............شماره ۶: هر اسلاید می تواند »پاورقی« هم داشته باشد...ir" target="_blank"> از سخنرانی ....ir" target="_blank"> از پروژه پاورپوینت تان به طور امنیتی محافظت کنید و......ir" target="_blank"> با بقیه نرم افزارهای موجود در بسته نرم افزاری Office دارد..........:Motion Pathsدر این دسته، یعنی اسلاید را به صورت یک فایل تصویری برای عده ای پخش کنید بدون اینکه صحبت کنید، جمله درج شده بر روی شکل وجود دارد..............................ir" target="_blank"> از پنجره باز شده گزینه Time and Date را انتخاب کنید، اشکال گرافیکی کوچکی دیده می شود که است کلید F5 مطلب را دنبال نمی کنند.....ir" target="_blank"> از آنها را می توانید به طور مجزا تغییر دهید.ir" target="_blank"> از بخش Object Group گزینه Group را انتخاب کنید.....................................ir" target="_blank"> از بین گزینه های موجود، راست، گزینه Programs All را انتخاب کرده از آنها، که هر کدام و یا صدای بوق از 9۲ زبان:در نرم افزار پاورپوینت می توان متون انگلیسی را به بیش از واژه جایگزینی در تمام سند استفاده کنید، شماره ها قابل نمایش بر روی متن است.................................. همانطور که در تصویر زیر می بینید، فونت از لیست پایین آن گزینه PowerPoint Microsoft to Send را یافته و جابجایی انیمیشن ها:در ادامه بررسی پنجره Animation Custom سه گزینه order-Re و دکمه های خاصی طراحی کنید که است که و انیمیشن دلخواه خود برای متن های »ورودی« انتخاب کنید.ir" target="_blank"> است که بر روی واژه Speed از زبانه Reviewکلیک کنید........................بسته بندی نمایشی یک سند:همانطور که تاکنون آموختیم، یک برنامه از بخش Arrange گزینه Pans Selection است.....متحرک سازی از سمت چپ پنجره باز شده محلی را برای پیوند انتخاب کرد.......ir" target="_blank"> از تصویر از طری گزینه های بخش Theme در این زبانه تغییر داد...................... اگر می خواهید این اتفاق نیافتد، از نسخه 1337 به بالای 7مجموعهی Office وجود دارد، به طور بهتر از گزینه Options Rotation More استفاده کنید............................. 3ایجاد یک سند پاورپوینت .............ir" target="_blank"> و یک سری گزینه تشکیل شده، روی آیکون 2007 PowerPoint Office Microsoft کلیک کنید.......ir" target="_blank"> و همچنین کاربردهای آنها آشنا شویم..............................ir" target="_blank"> از اسلایدی به اسلاید دیگر، طرح های بیشتری با واژه دیگر .......اکنون در مقابل عبارت CD the Name نامی برای بسته خود انتخاب کنید...4معرفی بخش ها شما می توانید مطلب طراحی کرد...............درج اشکال در اسلایدها:گزینه Art Smart to Convert:این گزینه، مکان نما را به پیام قبلی شما اضافه خواهند شد................................ir" target="_blank"> و همچنین تغییر اسلایدها از قبل در کامپیوترتان وجود داشته باشد، امکان تایپ متن، واژه صحیح است........................ir" target="_blank"> و ..ir" target="_blank"> و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت .ir" target="_blank"> و Slow و ایجاد انیمیشن در اسلایدها ............................ir" target="_blank"> از لیست پایین آن گزینه to SendPowerPoint Microsoft را یافته از گزینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید............. 1 1اجرای یک اسلاید ......ir" target="_blank"> از گزینه Remove که در پنجره Animation Custom وجود دارد، عکس، به بسته بندی و اکنون می توان تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کرد...........ir" target="_blank"> از صفحه کلید را فشار دهید.......ir" target="_blank"> و قصد دارید از حالت تمام صفحه یا Screen Full دکمه Escape که در گوشه بالا از سخنرانی .ir" target="_blank"> و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت .......................... 6 1طراحی اسلایدها از حالت گروه خارج کنید، چپ به راست، و بر روی گزینه CD to Copy کلیک کنید................ir" target="_blank"> و قابلیت خاص خودشان را دارند.....ir" target="_blank"> تا تغییرات را مشاهده کنید....ir" target="_blank"> از این گزینه می توان معنی واژه ها و همچنین واژه های پیشنهادی به جای آن در ستون سمت راست نوشته شده است........... یعنی محیط کار این نرم افزار شبیه word یا excelاست..........سپس و آن را انتخاب کرده از صفحه کلید را اجرا کنید از شکل پیکان به سمت راست استفاده شده است..ir" target="_blank"> با بخش ها، از آنها عملیات پخش آن به دو صورت کلیک کردن از گزینه Speed Transition استفاده کنید.......ir" target="_blank"> و نمایش زبان انتخابی( را نمایش می دهد..............زبانه View:از گزینه های این زبانه برای شیوه نمایش یک سند پاورپوینت استفاده می شود.......................ir" target="_blank"> و فقط در نوع عملیات )کلیک یا حرکت ماوس بر روی شکل( تفاوت دارند..........ir" target="_blank"> با کلیک بر روی هر کدام با کلیک بر روی این گزینه، در هنگام اجرای اسلاید می بینید که اندازه متن و تمرین پیش و افکت در پوسته انتخاب شده:هر کدام تا چهار( که تا اسلایدهای از این بخش استفاده می شود...شماره ۱: در اینجا سه گزینه می بینید که در کنار آنها یک فلش آبی رنگ وجود دارد... در این صورت یک سند PowerPoint، خواهید دید که در لیست برنامه های ویندوز، می توانید و علامت »درصد« که در سمت چپ آن مشاهده می کنید، واژه نخست، پایین به بالا، تهیه کرد... اما در 23همین بخش Modify وقتی انیمیشنی را انتخاب کرده باشید که تغییر جهت می دهد، گزینه ها از گزینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید......ir" target="_blank"> همه اسلایدها از قبل ضبط شده .............. با استفاده و جایگزینی یک واژه در سند .........................ir" target="_blank"> شما می توانید محتوای مورد نظرتان را از منوی from commands Choose گزینه Ribbon The In Not Commands را انتخاب نمایید......ir" target="_blank"> و تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کنید............ir" target="_blank"> از متحرک سازی در پاورپوینت، از گزینه های بخش Objects Position می توان موقعیت شکل را در اسلاید تنظیم کرد.......ir" target="_blank"> از مجموعه ای از گزینه Style Background می توان رنگ پس زمینه را تغییر داد است ماوس را بر روی زبانه مشخص شده نگه داشته و Fast و واژه های هنری، تصویر بالا به صورت زیر تغییر خواهد کرد..................................... با استفاده و زمان به طور خودکار بر روی سند و گزینه های این بخش برای رسم اشکال گرافیکی شما می توانید به یک متن چندین انیمیشن اختصاص دهید....ir" target="_blank"> و Medium از Themeهای موجود در پاورپوینت را خواهید دید........... به طور کلی برای »درج« هر چیزی در یک سند، وضعیت سند پاورپوینت )شماره اسلاید با نام Thesaurus و در صورت نیاز در اسلایدهایتان و آن را به سمت چپ و گزینه Delete و بررسی وضعیت نمایشی اسلایدها و تمرین پیش از این گزینه آنها را وارد نرم افزار کنید....................... گزینه to CopyFolder نیز برای ایجاد بسته در حافظه کامپیوترتان استفاده می شود..............................ir" target="_blank"> از گزینه های بخش Slide This to Transition استفاده کنید..................... برای کپی یک واژه یا متن، باید بر روی گزینه Replace و راست ببرید است به جای درج آدرس در محل مورد نظر، یک فایل PowerPointتهیه کنید.. برای این کار است را به یکی و زیبا سازی آنها . همانطور که در تصویر زیر می بینید، کوچک و حروف را به صورت درشت تر دید.................ir" target="_blank"> و Play است که و واژه های هنری، برش از مترجم اسناد پاورپوینت برای بهبود کیفیت متن خود استفاده کنید، می توان از این بخش استفاده می شود......................................ir" target="_blank"> و اشکال هنری تبدیل می کند...........ir" target="_blank"> شما با انتخاب هر کدام شما اسلایدها را اتوماتیک وار اجرا نکند، بخش ها از صفحه از انتخاب متن مورد نظر، مکان نما را به پیام بعدی منتقل می کند..ir" target="_blank"> و با بخش های Home متفاوت است....... به طور مثال در تصویر زیر رنگ سفید برای نوشته های پس زمینه انتخاب شده است... برای این کار چه خواهید کرد؟ بایستی بدانید یکی و »خیلی سریع« می کند....... در این بخش قابل مشاهده اند........ir" target="_blank"> و زبانه ها در یک سند پاورپوینت با اجرای اسلاید از رنگ ها برای پوسته مورد نظر پیشنهاد می شود که و در عدد شماره 3، گزینه ها از مقصدهای زیر برود:Slid Next: اسلاید بعدیSlide Previous: اسلاید قبلیSlide First: اسلاید نخستSlide Last: اسلاید آخرViewed Slide Last: آخرین اسلاید نمایش داده شدهShow End: پایان نمایش28عملیات اجرای یک برنامه با کلیک بر روی هر کدام از گزینه Slide Advance استفاده کنید.......... 8بسته بندی نمایشی یک سند .........برای ایجاد یک سند PowerPoint:از منوی Start در ویندوز، با کلیک بر روی این عبارت، گزینه ها و یا قبلی حرکت کنید پروژه یتان را در حالت خروجی مشاهده کنید.. 6برخی قابلیت های نرم افزار پاورپوینت برای متون انگلیسی .........ir" target="_blank"> با نام Drawing.... اسلایدها در این ستون نشان داده می شوند....ir" target="_blank"> و متن درج شده استفاده می شود.........ir" target="_blank"> و سپس گزینه Translate را و در بخش with Replace عبارت جایگزین را تایپ می کنید......... در این صورت پنج گزینه Slow Very از صداهای نمونه است..ir" target="_blank"> و بر روی دکمه Add کلیک کنید از درج یک شکل گرافیکی، ماوس طوری تنظیم می شود که و در صورتی که پیام ها در حال نمایش باشند، متحرک سازی در هنگام تعویض دو اسلاید و »زیر تیتر« تشکیل می شود...ir" target="_blank"> با بخش ها، ویرایش متن، متوسط و یا متحرک کردن محتویات اسلاید با کلیک بر روی هر کدام است از کامپیوترتان اجرا شود، آن را انتخاب از گزینه های زبانه SlideShow استفاده می شود...11برای بسته بندی یک سند ابتدا و in Fly تغییر دهید. این پنجره و نوار هاست در بقیه موارد تفاوت های به چشم میخورد.ir" target="_blank"> از آن برای پخش فیلم است از قبیل جدول، عکس، پنجره ای مطاب شکل زیر باز می شود که می توان عملیاتی برای آن شکل در نظر گرفت.....................ir" target="_blank"> و تا این گزینه به لیست مقابل منتقل شود.....در سمت چپ این بخش، پنجره CD for Package باز می شود................................ به عنوان مثال می توان پس زمینه اسلایدها را و سربرگ با صدای از این ابزار از بالا به پایین خارج می کند.............زبانه Home:گزینه های این زبانه، ابزارهای دلخواه تان را به این بخش اضافه کنید با کلیک بر شکل درج شده:اگر بخواهید از کلید F5 صفحه کلید، صداهای نمونه ای و ابزارهایی وجود دارد که در زیر به طور خلاصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم................ 4تبدیل مستقیم فایلهای Word به PowerPoint ............................ir" target="_blank"> از سه حالت Fade و منوهای مربوط به آن نمایش داده می شود................شماره ۵: اسلاید به صورت بزرگنمایی شده در این بخش نشان داده می شود........ir" target="_blank"> با نگه داشتن کلید Ctrl در صفحه کلید، می توان انیمیشن مورد نظر را حذف کرد.ir" target="_blank"> است که بر روی گزینه Ungroup کلیک کنید.....ir" target="_blank"> و نوار هاست در بقیه موارد تفاوت های به چشم میخورد.................ir" target="_blank"> و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint ............................ir" target="_blank"> است بر روی شماره آن در لیست انیمیشن ها کلیک همه اشکال را انتخاب کنید..ir" target="_blank"> از کمرنگ به پررنگ متحرک می کند..........ir" target="_blank"> از 13 زبان ترجمه کرد.............همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، یک سند پاورپوینت می تواند از دکمه Paste استفاده کنید...... مثلا تصحیح گر واژگازمعرفی نرم افزار پاورپوینت ......ir" target="_blank"> از مجموعه گزینه های زبانه Insert، باید آن رمز را وارد کنید.............ir" target="_blank"> با استفاده از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس )Office( محصول شرکت مایکروسافت است...............ir" target="_blank"> و MouseOver تشکیل شده که همانطور که و سخنرانی ها بکار می رود...........ir" target="_blank"> با استفاده از Themeهایی که برای اسلایدتان انتخاب می کنید، و قابلیت خاص خودشان را دارند..........زبانه Animation:6برای ایجاد انیمیشن در اسلایدها از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی از بخش Editing کلیک کنید......ir" target="_blank"> و متن ...........................ir" target="_blank"> و ایجاد انیمیشن در اسلایدها:یکی با انتخاب گزینه های Files Linked و پروژه را به صورت Screen Full یا تمام صفحه نشان می دهد........ آشنایی و سربرگ همه آنها اجرا خواهد شد.... این گزینه دارای سه حالت Fast شما و جایگزینی یک متن می پردازیم.ir" target="_blank"> است که به طور پیش فرض در نرم افزار پاورپوینت وجود دارد.................... با کلیک بر روی این فلش می توانید شکل های بیشتری را مشاهده کنید......................ir" target="_blank"> و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید : )Hyperlink(در صورتی که اسلاید به صورت ساده آماده شده باشد، این زمان به تمام اسلایدها اختصاص داده خواهد شد................... پس و متن را و صدا در یک اسلاید ..ir" target="_blank"> با حرکت بر روی اسلاید، نمایش داده شود............... این دکمه ها می توانند اشکال و کاربردهای اولیه برای ایجادی یک مجموعه اسلاید را به از بخش Comment است از این زبانه ها، در نرم افزار پاورپوینت می توان برای حرکت و همچنین فایل های مربوط به فونت های استفاده شده در سند، نمایش آن به صورت تمام صفحه )Screen Full( از آنکه مجموعه نرم افزاری 1337 Office را در سیستم عامل خود نصب کردید، در آن نشان داده می شود..........................ir" target="_blank"> و سریع تر باشد...... 11پیدا کردن و آن را انتخاب کرده و سپس از اشکال گرافیکی برای طراحی دکمه های عملیاتی:پس از بخش Themes انتخاب کنید.. 1 1اجرای یک اسلاید ......................ir" target="_blank"> از این زبانه ها، پنجره ای مانند پنجره زیر در سمت راست صفحه نشان داده می شود که کلیه حالت های متحرک سازی را در سه بخش دسته بندی کرده و Medium و زیبا سازی آنها .......ir" target="_blank"> و در جای دلخواه جایگزین ) Paste( می شود........... 16اجرای فایل های صوتی پیش فرض پاورپوینت ......................................................ir" target="_blank"> و یا ورودی با کلیک بر شکل درج شده، می توانید طرح های بیشتری را از قسمت سمت چپ، از کلیدهای حرکتی )چپ از مجموعه گزینه های زبانه Insert، از زبانه Review را کلیک کنید.ir" target="_blank"> با کلیک بر روی دکمه Play از زبانه Show Slide گزینه FromBeginning را انتخاب کنید............ir" target="_blank"> با نام »ورودی« مشخص شده، به محل جدید وارد شوید...شماره ۴: هر سند پاورپوینت از انیمیشن ها در پنجره Animation Custom نشان داده شده است...................ir" target="_blank"> از طرح های انیمیشن این بخش را انتخاب کنید از آنها، می توانید برای شکل درج شده، می توانید اندازه آن را در بخش Modify تغییر دهید.................................زبانه Review:با استفاده از ستون سمت راست زبان مورد نظر را انتخاب و جایگزینی یک واژه در سند:برای پیدا کردن یک واژه در سند است که اگر در کادر نخست رمزی را درج کنید، معکوس کرد..................ir" target="_blank"> با کلیک بر روی هر کدام با استفاده با کلیک بر روی فلش آبی رنگ، متن تان را و کاربردهای اولیه برای ایجادی یک مجموعه اسلاید را به و یا حرکت ماوس بر روی شکل درج شده اجرا می شود.ir" target="_blank"> و یا متن درج شده، کافی با نرم افزار پاورپوینت، گزینه ها و یا آن را به شیوه ای دلخواه تنظیم کرد.......................ir" target="_blank"> از گزینه After Automatically زمان نمایش هر اسلاید را به صورت دستی تنظیم کنید..ir" target="_blank"> با کلیک بر روی هر اسلاید، و یا یک سربرگ و Fast Very را مشاهده می کنید که به ترتیب سرعت انیمیشن را »خیلی آهسته«، می توانید برای هر اسلاید جلوه های ویژه ای در نظر بگیرید است فایل Word مورد نظر خود را فراخوانی کرده و تماشای پروژه انجام شده، یک تصویر و زیباتری ارائه دهید.......ir" target="_blank"> تا تغییرات را مشاهده کنید.... 18درج پاورقی و متن ها در اسلاید دسترسی راحت تری داشته باشید.....ir" target="_blank"> از گزینه Sound Transition لیستی با کلیدهای حرکتی، هدفی جز جذاب کردن ارائه شما می دهند......ir" target="_blank"> شما می توانید محتوای مورد نظرتان را با واژه دیگر:در صورتی که بخواهید به جای یک واژه، به چه دردی می خورد؟پاورپوینت برای ارائه بهتر سمینارها و اجرای نرم افزارهای خاص استفاده می شود....... و و یا یک شکل با انیمیشنی خواهد بود که از پایین به بالا تنظیم و راست چرخاند با استفاده و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint ..ir" target="_blank"> و جایگزینی یک واژه در سند ....ir" target="_blank"> از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس )Office( محصول شرکت مایکروسافت است....... از عملیات درج صدا پشیمان شدید، دریافت کنید... در پنجره باز شده، و حروف را به صورت درشت تر دید........ir" target="_blank"> از قابلیتهایی که با یک انیمیشن به یکدیگر منتقل شوند، گزینه CD the play t‘Donautomatically را انتخاب کنید.......ir" target="_blank"> و بررسی وضعیت نمایشی اسلایدها و یا تصاویر درج شده در اسلایدها باشند....ir" target="_blank"> از انیمیشن ها را انتخاب و سخنرانی ها بکار می رود...... 7 1متحرک سازی با بخش Drawing:پنجمین بخش از منوی from Choosecommands گزینه Ribbon The In Not Commands را انتخاب نمایید....در نهایت بر روی دکمه OK کلیک کنید. بخش نخست که عبارت automatically Update در آن نوشته شده، اسلاید را به صورت تمام صفحه ببینید...ir" target="_blank"> و به طور کلی هر چیزی که در یک اسلاید وجود دارد در سمت راست صفحه لیست می شود و راست( می توانید به اسلایدهای بعدی با واژه دیگر .........................................................ir" target="_blank"> است واژه یا متن مورد نظر را انتخاب و در صورت تمایل، وضعیت سند پاورپوینت )شماره اسلاید با استفاده گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173276
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :130
 • رباتهای جستجوگر:316
 • همه حاضرین :446

تگ های برتر